БАРОВЕ

Баровете като мебели са по рядко срещани в жилищата ни но все пак е добре да се разгледат като видове и конструкции.
Според конструктивните си различия баровете се делят основно на два основни вида:
1.Барове изградени от секционни модули.
Те се състоят обикновено от няколко модула, които са самостоятелни елементи но също така могат да бъдат фиксирани както помежду им така и към пода на помещението.
2.Барове от монолитна конструкция на челния елемент
При този вид барове челния елемент може да се изгради по много начинио и чрез използването на най различни строителни материали: гипсокартон, итонг, тухли, метални профили и др.